Uitnodiging ledenvergadering

Uitnodiging
ledenvergadering
Ledenvergadering op donderdag 26 mei 2016
20.00 uur in de kantine
Het bestuur van de vv Gruno wil jullie, leden en ouders van jeugdleden, hierbij uitnodigen voor de ledenvergadering.

Er zijn belangrijke agendapunten t.w. hoe staan we er als vereniging voor, verkiezing bestuursleden en we vragen toestemming om met Groninger Boys te gaan praten over een aanstaande fusie.

Lijkt ons belangrijk genoeg om deze ledenvergadering te bezoeken. Het gaat uiteindelijk over de toekomst van de vereniging.
We hopen op een grote opkomst van onze leden, maar zeer zeker ook van de ouders van onze jeugdleden.

Het bestuur.

Agenda ledenvergadering
⦁ Opening
⦁ Mededelingen
⦁ Hoe staan we er als vereniging voor
⦁ Toekomst vereniging
⦁ Toestemming vragen om met Groninger Boys te praten over een fusie. Er wordt uitgelegd waarom het bestuur met dit voorstel komt.
⦁ Verkiezing bestuursleden
⦁ Rondvraag
⦁ Sluiting